Contact

20 juni 2016

Naam
Stichting Rita

Bestuur
Voorzitter:                  Marco Dijkman
Penningmeester:    Bart Kempers
Secretaris:                  Geert ter Haar

Doelstelling
De stichting wil geld werven om de kosten van revalidatie te dekken, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Om dit doel te bereiken is Stichting Rita opgericht door een groep vrienden van Rita en haar familie, allen verlenen geheel belangenloos en kostenloos hun medewerking. Om het benodigde bedrag te realiseren worden verschillende acties georganiseerd, is er een website gebouwd en zal er veel ruchtbaarheid aan worden gegeven.

Het ultieme doel voor Rita, Jacco, Fenne en Tieme is bereikt wanneer Rita weer thuis kan komen wonen. Dit is een heel ambitiues doel en zal nog veel inspanning en tijd vragen. Door een zeer intensieve behandeling in een verrijkte uitdagende omgeving, zoals bijvoorbeeld Shepherd Pathways in Atlanta, zal een mogelijk herstel de beste kans krijgen. Bij deze behandelingen wordt het hele gezin betrokken en daarmee de kans op thuiskomst het grootst.

Financiën

De revalidatiekosten voor Rita, zoals de therapieën en het klinisch verblijf worden in principe vergoed door de Nederlandse Zorgverzekeraar.
De behandeling in een gespecialiseerd revalidatie centrum in Amerika betreft niet alleen Rita, maar het hele gezin. De familie gaat mee, omdat dit onderdeel is van het behandelplan.
Zij zullen Rita op alle gebieden begeleiden, maar tevens leren hoe thuistherapie-vaardigheden uit te voeren.
De kosten die hiermee gemoeid zijn, en niet worden vergoed door zorgverzekeraars, gemeente of andere instanties zullen worden gedekt door de Stichting.
In de begroting is een aantal stelposten opgenomen voor kosten, waarover nog geen duidelijkheid is of ze vergoed worden.

Het bestuur zal de ontvangen geldmiddelen beheren en conform de doelstellingen van de Stichting aanwenden.
Een eventueel positief saldo, zal na opheffing van de Stichting, gedoneerd worden aan een goed doel, welke de belangen van hersenletsel-patiënten behartigd.

Vestigingsplaats
Ruurlo

KVK nummer
KvK 66272947

Rekeningnummer
IBAN: NL44 RABO 0310 6578 65
BIC: RABONL2U

Contact
Stichting Rita kunt u bereiken via info@stichtingrita.nl of bel 06-31581065.

Social media
Stichting Rita kunt u online volgen via Facebook.

Contactformulier
Voor een vraag of opmerking kunt u het onderstaande formulier invullen. Wij zullen zo spoedig mogelijk uw bericht beantwoorden.