Wie is Rita

29 juni 2016

ritaRita is 48 jaar, getrouwd met Jacco, moeder van Fenne (18) en Tieme (15) en woonachtig in de Achterhoek, in Ruurlo. Tot februari 2015 was zij een gezonde en actieve vrouw.

Op 18 febr 2015 werd zij getroffen door een hersenstaminfarct.  Vervolgens heeft ze twee maanden doorgebracht in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Daar concludeerde men dat ze leed aan het Locked In Syndrome (LIS). Gezien Rita´s progressie is de conclusie dat het geen LIS is, waardoor de mogelijkheden om te revalideren beter zijn.

Zij heeft van april tot en met december gerevalideerd in het Centrum voor Revalidatie Roessingh in Enschede, helaas is dit traject na acht maanden gestopt.

Rita woont nu in Woonvoorziening Anke Marjolein te Lochem, dichter bij haar gezin en familie. Dit is geen revalidatiecentrum zoals Roesingh maar een wooncomplex voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, die langdurige zorg nodig hebben. Anke Marjolein en Stichting de Lichtenvoorde, waar zij nu therapie krijgt, beseffen dat zij eigenlijk niet onder de criteria valt, aangezien Rita nog steeds vooruitgang boekt. Die vooruitgang zou gestimuleerd kunnen worden met een intensieve vorm van revalidatie. Rita woont daar fijn en de mensen zijn bereid om haar te helpen, maar zij is op zoek naar mogelijkheden in binnen- of buitenland, waar een groter herstel te realiseren is.

In de tussentijd maakt Rita nog steeds wezenlijke progressie. De sondevoeding wordt langzaam afgebouwd, en ze gaat over naar gepureerd eten, drinken lukt inmiddels steeds beter. Ze kan staan met ondersteuning van twee fysiotherapeuten. De controle over hoofd en nek is ook vooruitgegaan, zo kan zij nu met haar hoofd de rolstoel bedienen. Ze oefent met zitten op de rand van het bed, kan met hulp haar neus naar haar knie brengen en weer terugkomen op eigen kracht. Beweging en kracht in de armen en benen nemen toe. Spreken en communicatie gaat nog steeds via de Tobii, een onmisbaar hulpmiddel voor haar.
Op basis van de nog steeds voortdurende vooruitgang die Rita boekt zijn we nu op zoek naar een centrum waar zij een intensief revalidatietraject zou kunnen volgen.
Dr. Henk Eilander en prof. Erik Scherder ondersteunen dit initiatief.