Persbericht Stichting Rita

rita

“Ik wil verder”, dat zegt Rita van Wessel, 48 jaar, getrouwd met Jacco, moeder van Fenne (18) en Tieme (15) woonachtig in Ruurlo. Tot februari 2015 was zij een gezonde en actieve vrouw. Op 18 februari 2015 werd zij getroffen door een hersenstaminfarct en kon van het ene op het andere moment niets meer, ze zat als het ware opgesloten in haar eigen lichaam, terwijl ze wel alles kon horen, zien en voelen.

Rita heeft  8 maanden gerevalideerd in het Centrum voor Revalidatie Roessingh in Enschede. Ze woont nu in Woonvoorziening Anke Marjolein te Lochem. Anke Marjolein en Stichting de Lichtenvoorde, waar zij nu therapie krijgt, beseffen dat zij haar niet kunnen bieden wat Rita nodig heeft om vooruitgang te blijven boeken. Haar herstel zou gestimuleerd worden met een intensieve vorm van revalidatie in een verrijkte uitdagende omgeving.

Rita kan staan met ondersteuning van fysiotherapeuten, de controle over hoofd en nek is ook vooruitgegaan en communicatie gaat nog steeds via de Tobii, de (spraak)computer die ze met haar ogen bediend, een onmisbaar hulpmiddel. Op basis van de vooruitgang, die zij maakt, zijn we nu op zoek naar een centrum, in binnen- of buitenland, waar zij een intensief revalidatietraject kan volgen.

Het ultieme doel voor Rita, Jacco, Fenne en Tieme is bereikt wanneer Rita weer thuis kan komen wonen. Dit is een ambitieus doel en zal nog veel inspanning en tijd vragen. Door een intensieve behandeling in een verrijkte uitdagende omgeving, zoals bij Shepherd Pathways in Atlanta, zal haar herstel de beste kans krijgen. Het Shepherd Pathways instituut wil graag met Rita aan de slag en Rita kan niet wachten om te beginnen.

Henk Eilander en prof.Erik Scherder (bekend DWDD), ondersteunen dit initiatief. Zij hebben  Rita bezocht en hopen op een behandeling voor Rita in Atlanta. (zie filmpje op www.stichtingrita.nl). Het behandelplan betreft het hele gezin, waardoor de kans op thuiskomst het grootst is. Er is echter veel geld nodig om dit te realiseren.

Stichting Rita wil geld werven om die kosten van revalidatie te dekken, die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Om dit doel te bereiken is Stichting Rita opgericht door een groep vrienden van Rita, allen verlenen geheel belangenloos en kostenloos hun medewerking. Om het benodigde bedrag te realiseren worden verschillende akties georganiseerd, is er een website gebouwd en zal er zo veel mogelijk ruchtbaarheid aan worden gegeven.

Op de website www.stichtingrita.nl vind u een mini-docu over Rita, haar verhaal, een filmpje van prof. Scherder, meer achtergrond informatie en de mogelijkheid om een bijdrage te leveren.

 


 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marco Dijkman
Email: info@stichtingrita.nl
Mobile: 0631581065
Website: www.stichtingrita.nl
Facebook: facebook.com/stichtingrita/