Update vanuit Stichting Rita

Het is alweer een jaar geleden dat we de Stichting hebben opgericht en de acties van de grond kwamen.
Met plezier en voldoening kijken we terug op wat er allemaal in en om Ruurlo is gebeurd voor de Stichting Rita. Vele mensen en organisaties hebben Rita een warm hart toegedragen, waardoor het mogelijk werd voor haar in september in therapie te gaan in Atlanta.
Tijdens het verblijf van Rita en haar gezin in Atlanta hebben we ook nog een fantastische benefietavond mogen organiseren, geweldig al die positieve reacties die we nadien mochten ontvangen.

Wat hebben wij nu zoal gedaan en gerealiseerd van al dat vele geld dat is opgehaald voor Rita?

Voordat Rita naar Atlanta is vertrokken, kwamen we tot de conclusie dat een electrische rolstoel tijdens het reizen en verblijf in Atlanta niet handig was, derhalve is toen vanuit de Stichting een duwrolstoel vergoed. Met deze rolstoel is Rita buitenshuis veel mobieler, dus ook nu zij weer terug is, heeft ze daar veel plezier van. De kosten voor de reis en verblijf van Rita in Atlanta, alsmede ook een deel van de aanvullende zorgondersteuning, die ze daar nodig had, zijn volledig door de Stichting betaald. Het vervoer op een stretcher in een vliegtuig was een hele onderneming, en is een kostbare zaak gebleken. Gelukkig kon Rita door al haar therapie in Atlanta de terugreis zittend doen.
Uiteindelijk is na ruim 3 maanden therapie door de artsen in Atlanta aangegeven om thuis in Nederland de therapie, voor zover dat kan, te continueren.
Rita geeft aan dat vooral haar spierkracht in die periode door de therapie enorm is toegenomen. Functionele verbeteringen zijn helaas minimaal naar voren gekomen. Het advies van Atlanta is, om de intensiteit van de therapieen door te zetten, en bij voldoende vooruitgang zouden ze Rita graag nog een keer terug willen zien in Atlanta voor een vervolgbehandeling.

Thuis, in Nederland is het helaas toch anders verlopen, tot op heden is er geen alternatieve kliniek/instelling gevonden waar Rita een vervolg kan krijgen op het succes van Atlanta. In deze tussenliggende periode is door Rita de behoefte en wens uitgesproken om een zgn. statafel aan te schaffen, waarmee ze zichzelf kan uitdagen in een stapositie. Deze statafel heeft de Stichting vergoed.
Terug in Anke Marjolein blijkt, ondanks alle goede bedoelingen van een ieder, dat het aantal uren voor Fysio/Ergo en logopedie tot een minimum worden beperkt, aangezien er geen beschikbaar budget binnen Anke Marjolein is.

Vanuit de Stichting zijn we gaan kijken of we deskundigen konden inhuren om in ieder geval de fysio op een redelijk niveau te kunnen houden voor Rita. We hebben mensen gevonden om dit te doen, al is de intensiteit van de therapie te laag om echt vooruitgang te kunnen boeken. Deze kosten worden eveneens vanuit de Stichting betaald.
Inmiddels loopt een verzoek voor een 2nd opinion in de St. Maartenskliniek in Nijmegen, waarop in eerste instantie positief is gereageerd. Uiteraard is het nu spannend of zij Rita definitief een kans willen geven.

Het ultieme doel voor Rita, Jacco, Fenne en Tieme om uiteindelijk weer samen thuis te kunnen wonen is inmiddels ook een heel stuk dichter bij gekomen.
Zij hebben hun oude huis verkocht en een nieuwe plek kunnen vinden in Ruurlo, waar nu door de familie gewerkt wordt om het geschikt te maken voor Rita, om straks thuis te kunnen wonen. We hopen dat Rita zo snel mogelijk weer thuis in Ruurlo zal wonen met haar gezin en weer deel kan zijn van de gemeenschap.

De Stichting heeft nog geld beschikbaar om Rita met therapie of andere vormen van revalidatie te kunnen ondersteunen. Zolang de financiƫn het toelaten zullen we dat blijven doen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken, die heeft meegeholpen of bijgedragen in welke vorm dan ook.

Namens Stichting Rita,

Marco Dijkman